Skip to content Skip to navigation
Dworzec Świebodzki Wrocław

KOMUNIKAT

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Śródmieścia Marek Kosztowniak, w związku z informacjami o osobach podających się za komornika, informuje, że obwieszczenia o licytacjach ruchomości komornik sądowy

publikuje wyłącznie na administrowanej przez Krajową Radę Komorniczą oficjalnej stronie

znajdującej się pod adresem: www.licytacje.komornik.pl oraz oficjalnej stronie komornika www.wroclaw-komornik.pl

Komornik Sądowy Marek Kosztowniak nie publikuje obwieszczeń za pośrednictwem ogólnodostępnych portali ogłoszeniowych (OLX, TABLICA.PL ITP.).

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości odnośnie ogłoszeń o licytacjach komorniczych prosimy o kontakt z kancelarią celem ich wyjaśnienia.

Informacje

Zgodnie z art. 797 §1 kpc we wniosku o przeprowadzenie egzekucji należy wskazać:

  • świadczenie, które ma być spełnione, oraz
  • sposób egzekucji (np. z wynagrodzenia za pracę, rachunku bankowego, ruchomości, nieruchomości, wierzytelności, innych praw majątkowych).

Do wniosku należy dołączyć tytuł wykonawczy.

Wierzyciel, zamieszczając we wniosku egzekucyjnym takie dane dłużnika jak np. PESEL, NIP, REGON czy KRS a także dane dotyczące rachunków bankowych (nie jest wymagane podanie konkretnego numeru rachunku), kontrahentów, zakładu pracy, samochodów oraz innych cennych ruchomości - znacząco przyśpiesza postępowanie egzekucyjne oraz obniża jego koszt np. w przypadku wskazania miejsca pracy nie ma konieczności kierowania zapytania do ZUS-u.

Jeśli wierzyciel nie dysponuje informacjami dotyczącymi majątku dłużnika, może zgodnie z art. 797 1 k.p.c. zlecić komornikowi poszukiwanie majątku za opłatą. Komornik poszukując majątku dłużnika wykorzysta według własnego uznania szerokie uprawnienia wynikające z art. 761 kpc.

Zleć poszukiwanie majątku

 

Elektroniczne dostępy

Kancelaria Komornika Sądowego Marka Kosztowniaka celem zagwarantowania najwyższej jakości obsługi spraw egzekucyjnych jest wyposażona w następujące elektroniczne systemy usprawniające pracę:

  • CEPIK - Centralna Ewidencja Pojazdów i Komunikacji
  • EKW - Elektroniczny System Ksiąg Wieczystych*
  • OGNIVO - lista banków
  • EKM - Elektroniczny Kataster Miejski (dot. Miasta Wrocław)
  • EPU - Elektroniczne Postępowanie Upominawcze
  • BEL - Elektroniczne zapytanie do Biura Ewidencji Ludności (NOWOŚĆ)
  • ZUS-PUE - Elektroniczne zapytanie do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych
*trwają prace nad przywróceniem dostępu do systemu

 

Wkrótce licytacje

Aktualnie brak zaplanowanych licytacji komorniczych przedmiotów danej kategorii.

Adres

Kancelaria komornicza

Pl. Orląt Lwowskich 20e

53-605 Wrocław

(budynek Dworca Świebodzkiego od strony ul. Tęczowej)

Wyszukiwarka połączeń komunikacji zbiorowej: komunikacja.iwroclaw.pl

Godziny otwarcia

Kancelaria jest czynna:

- w poniedziałek, wtorek i czwartek w godz. 8:00 – 16:00

- w środy w godz. 8:00 - 17:00

- w piątki w godz. 8:00 – 15:00 

Komornik pełni dyżur w każdą środę w godz. 10:00 - 16:00

Dane do wpłat

Numer konta:

31 1240 3464 1111 0010 0920 3230

IBAN: PL; SWIFT: PKOPPLPW

Bank Pekao S.A.

Generuj druk przelewu na rachunek: poczta-polska.pl

Kontakt

 

Tel: 71 717 51 51

 

Fax: 71 717 51 51 tonowo 105

e-mail: wroclaw10 @ komornik.pl